כלה יתומה מירושלים

בס"ד

אני אלמנה, אם ל 10 ילדים שמתוכם 6 ילדים רווקים בבית!
חיה בפשטות עם מה שהקב"ה נתן לי ולא מבקשת עזרה כל השנה.
כעת אני עומדת לחתן את ביתי, הוצאות החתונה הם רבות ולמרות שעשינו הכל להצטמצם למינימום, אינני מצליחה לשלם את כל ההוצאות.
פונה אני לעזרתכם מעומק ליבי שתעזרו לי להכניס כלה יתומה מאב לחופה!
רק ביחד, כולנו בלב אחד כאיש אחד, כל אחד כפי ליבו ויכולתו, נצליח להגיע לסכום בעזרת השם!

אבי יתומים ודין אלמנות ישיב ברכה עד בלי די לכל התורמים !

הושלם
21%
היעד שלנו
40,000₪
נתרם עד כה
8,221₪
תומכים
49
עד לתאריך 27/05/2021
ביתיה 18.00₪ הזוג המאושר
זאב 70.00₪
מרדכי 200.00₪ זיווג להדס בת תמר
חגית 330.00₪
מירי 200.00₪
Sarah 36.00₪
דב 180.00₪ להצלחת שלום דב בן שמואל ראובן ופסל ובריאות טובה להצלחת מרים בת שלום דב ויונית מלכה לזיווג הגון להצלחת יונית מלכה בת דב וחנה ריבה להצלחת אלקנה יואב בן שלום דב ויונית מלכה להצלחת נחשון יחזקאל בן שלום דב ויונית מלכה
נתנאל 200.00₪
יובל 180.00₪ כלה יתומה
מאיר ואסתי 360.00₪ בהצלחה ומזל טוב
filip 5.00₪
לאה 165.00₪ זיווג הגון משורש גופה ונשמתה ובית כשר ושמח ליעל בת לאה
filip 5.00₪
שרית 50.00₪
אורי 100.00₪
יוני 10.00₪
גור 100.00₪ לרפואת מזל בת משה ויונה קרואני
חיים 25.00₪
אייל 120.00₪ חתונה שמחה וזוגיות מוצלחת ליעל בת לאה
אליקים 200.00₪ לרפואת איילת בת יעל
לאה 100.00₪
תמר 100.00₪
נועה 100.00₪ כלה חתונה מירושלים
אורן 360.00₪
יפה 180.00₪ לרפואה שלמה לתגל בת נגה.
ניסים 200.00₪
אלעזר 100.00₪
ורד 200.00₪ להקמת בית נאמן בישרטל לרחל בת שמחה סטפני וזיו יצחק בן קטחה ורד
אילה 180.00₪
יפה 100.00₪ עבור הכלה במזל טוב
יצחק 36.00₪ לרפואת אור חיים בן לימור, הילה בת לימור, הדר בת לימור וחן בת לימור. לרפוארת לימור בת לאה
ורד 55.00₪ רפואה שלימה,זיווג הגון וזרע בר קיימא ל:ורד בת ויקטוריה. רפואה שלימה וזיווג הגון למאיר בן ויקטוריה.
תמיר 300.00₪ בהצלחה רבה !
עוזי 100.00₪
נתן 200.00₪ רפואה שלימה לחולי ולפצועי עם ישראל
אביחי 520.00₪ לרפואה שלימה ממש ליהודה בן מילכה ובניה בן אביבה ושלמה בן חנה לרחמי שמים לצפורה אורה בת חנה נרגז
יצחק 200.00₪ עילוי נשמת ההרוגים במרון
דני ונעמה 520.00₪ להצלחת חיה-שלומית וכפיר-אברהם שיחי׳
דניאל 50.00₪
אברהם 360.00₪
דוד 200.00₪
ליני 40.00₪
בעז 1000.00₪ ניסים ונפלאות לכל עמי
סיגלית 210.00₪
יעל 180.00₪
אנה 30.00₪
תמר 18.00₪
ישראל 10.00₪
יונתן 18.00₪