13,742
היעד שלנו:
₪ 40,000

כלה יתומה מירושלים

בס"ד

אני אלמנה, אם למשפחה מרובת ילדים!
חיה בפשטות עם מה שהקב"ה נתן לי ולא מבקשת עזרה כל השנה.
כעת אני עומדת לחתן את ביתי, הוצאות החתונה הם רבות ולמרות שעשינו הכל להצטמצם למינימום, אינני מצליחה לשלם את כל ההוצאות.
פונה אני לעזרתכם מעומק ליבי שתעזרו לי להכניס כלה יתומה מאב לחופה!
רק ביחד, כולנו בלב אחד כאיש אחד, כל אחד כפי ליבו ויכולתו, נצליח להגיע לסכום בעזרת השם!

אבי יתומים ודין אלמנות ישיב ברכה עד בלי די לכל התורמים !

עד לתאריך 15/10/2021
עד לתאריך 15/10/2021
תומכים
74
היעד שלנו
₪ 40,000
נתרם עד כה
₪ 13,742

התורמים