כלה יתומה מירושלים

0.10

בס"ד

אני אלמנה, אם ל 10 ילדים שמתוכם 6 ילדים רווקים בבית!
חיה בפשטות עם מה שהקב"ה נתן לי ולא מבקשת עזרה כל השנה.
כעת אני עומדת לחתן את ביתי, הוצאות החתונה הם רבות ולמרות שעשינו הכל להצטמצם למינימום, אינני מצליחה לשלם את כל ההוצאות.
פונה אני לעזרתכם מעומק ליבי שתעזרו לי להכניס כלה יתומה מאב לחופה!
רק ביחד, כולנו בלב אחד כאיש אחד, כל אחד כפי ליבו ויכולתו, נצליח להגיע לסכום בעזרת השם!

אבי יתומים ודין אלמנות ישיב ברכה עד בלי די לכל התורמים !

קטגוריה: