קמפיין איסוף תרומות עבור פלוני

הארגון אוסף את עודפי המזון האיכותיים ומחלק אותם לנתמכים בכל רחבי הארץ. וגדל במזון בקרב חלק ניכר של האוכלוסיה מאידך, הובילו להקמת ארגון לקט ישראל. טון של עודפי מזון איכותי וראוי למאכל. הבזבוז הרב של המזון מחד והצורך ההולך ןוילימ 1.2 וכלשוה 2018 תנשב יכ עבוק BDO, תרבח ףותישבו לארשי טקל תמזויב דו”ח אובדן המזון והצלת המזון בישראל שמופק זו השנה הרביעית
הושלם
24%
היעד שלנו
10,000₪
נתרם עד כה
2,380₪
תומכים
2
עד לתאריך 20/02/2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.